top of page
location.png
location.png
location.png

Hotel Yak & Yeti

Durbar Marg, 44600

Kathmandu, Nepal

Sagarmatha Next

Namche Bazaar, 56000

Khumbu Valley, Nepal

Taragaon Next

Boudhanath Sadak, 44600

Kathmandu, Nepal

E-mail mowaredesign@gmail.com
Mobile +977-9813669572

Thanks! Message sent.

bottom of page